Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

MayIBeYourDream
Even if I met you at the first day of my life, i will never have enough time with you to spend
— P. to M.
Reposted fromSteinkauz Steinkauz
MayIBeYourDream
EVERYTHING WILL BE OKAY IN THE END.
IF IT'S NOT OKAY..
IT'S NOT THE END.
MayIBeYourDream
7285 91c0 500
Reposted fromnimeton nimeton
MayIBeYourDream
Wmawiam sobie, że to był tylko zły sen, i oddycham. Oddycham po to, żeby się upewnić, że jeszcze żyję, ponieważ to wcale nie wygląda na życie.
Reposted fromgive--me--love give--me--love

October 18 2014

MayIBeYourDream
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty.
I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromtimetolove timetolove
MayIBeYourDream
- Nic nie szkodzi - odparłam. Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić."
-Herta Müller "Sercątko
Reposted fromUndomiel Undomiel

March 20 2014

MayIBeYourDream
5907 314c
Reposted fromhestjapa hestjapa
MayIBeYourDream
6638 78e9
Reposted frommaking-love making-love

January 30 2014

MayIBeYourDream
A ja Cię kocham i nie przestanę, chociaż wiem, że zjebałem, mam nadzieję, że zostaniesz.
— Wybacz kolejny raz.
Reposted fromgrubsonsynu grubsonsynu
MayIBeYourDream
3227 44cf
Reposted fromfuckingweltschmerz fuckingweltschmerz
MayIBeYourDream
3609 2f40
Reposted fromyolo28 yolo28
MayIBeYourDream
3757 d2cb 500
Reposted fromnosmile nosmile

January 29 2014

MayIBeYourDream
4849 1579 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu
MayIBeYourDream

Wiesz co jest gorsze od płakania w poduszkę? Pustka. Taka chwila kiedy po prostu siedzisz i wpatrujesz się w niebo, wiesz, że nie możesz nic zrobić i ogarnia cię to przerażające poczucie bezsilności, które zżera cię od środka. A Ty nie robisz nic. Po prostu się przyglądasz.

Reposted fromclerii clerii

January 28 2014

MayIBeYourDream
7987 cf45 500
Reposted frommagicworld magicworld

January 26 2014

MayIBeYourDream
3739 c302 500
powinieneś, taka prawda.
Reposted fromjnna jnna
MayIBeYourDream
Miłość nie wyraża się w pragnieniu uprawiania seksu, lecz w pragnieniu wspólnego snu.
— Milan Kundera
Reposted frombimbka bimbka
MayIBeYourDream
Znalazłam usta, których kształt kocham, gdy się śmieją.
Reposted frombimbka bimbka
MayIBeYourDream
Mam dość. Chcę Ciebie tu i teraz.
— przytul mnie. zatęsknij.
Reposted fromstrangeme strangeme
MayIBeYourDream
Ktoś tu­taj był i był,
a po­tem nag­le zniknął
i upor­czy­wie go nie ma 
— Wisława Szymborska
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl